FIG, FIT, IFSA : De geschiedenis van de fusie

door Valère Binet

Op zijn Algemene Vergadering van 17. july 1996 in Atlanta heeft de Internationale Gymnastiek Federatie beslist het trampoline en de sportieve acrobatie te integreren.

Op 1. september 1997, heeft het Internationaal Olympisch Comite, het individueel trampoline in het programa van de Sidney 2000 Olympische Spelen ingeschreven op voorwaarde dat het trampolinespringen door de F.I.G. georganiseerd wordt.

Een fusieovereenkomst is door de Internationale Gymnastiek Federatie en de Internationale Trampoline Federatie op 7. september 1997 getekend. Een gelijksoortig akkoord tussen de Internationale Gymnastiek Federatie and de Internationale Federatie van Sportieve Acrobatie is ook in dezelfde periode getekend.

Op 24. mei 1998 in Vilamoura, aanvaarde de Algemene Vergadering van de Internationale Gymnastiek Federatie de definitieve voorstellingen van de voorzitters van de trampoline and sportieve acrobatie federaties voor een opgaan van hun federaties in de F.I.G.. is voorgezien De oprichting van twee nieuwe technische commissies is voorgezien : één voor trampoline en tumbling, één voor de sportieve acrobatie (zonder tumbling). Beide commissies bestaan uit negen leden warvan twee door de F.I.G. aangesteld zijn. De zeven andere leden zijn door de eindelijk Congress van de fusioneerende federaties gekozen. Het is ook gestipuleerd dat de nationale federaties die bij de F.I.T. en/of de I.F.S.A. aangesloten zijn, zijn niet verplicht met hun gymastiek federatie te fusioneeren maar dat, vanaf 2000, alleen de F.I.G.-erkende gymnastiek federatie het recht zullen hebben om te stemmen en om kandidaten voor de technische commissies voor te stellen.

Op 6. oktober 1998 in Sidney, heeft het F.I.T. Congres zich uitgesproken voor zijn ontbinding op 31. december 1998. De beslissing was met een grote meerderheid genomen : 33 stemmen voor, 4 tegen. De fusie is werkelijk sinds 1. january 1999.

Op 27. oktober 1998, bevestigde het I.F.S.A. Congres, met 24 stemmen voor en 4 tegen, zijn ontbinding op 31 december 1998 en zijn fusie met de F.I.G.. Door rekenfouten bij de verkiezingen van de leden van de F.I.G. commissie voor sportieve acrobatie, waren nieuwe verkiezingen in de loop van january 1999 georganiseerd en de fusie, die eesrt voor 1. january 1999 voorgezien was, is alleen sinds april 1999 werkelijk.

 

Volgens een originele idee van de FFGym.

Informatiebron : FIG, FIT, IFSA, FFGym en gymmedia.

Last update : 1999-05-19
Copyright © 1999 by Valère Binet


Terug