De sportieve acrobatie

Valère Binet

De acrobatische sporten bevatten disciplines die tegelijk oud en jong zijn. Al beoefend in de Oudheid, duurde de acrobatie voort in de middeleeuwen en kende een grote bloei in de XVIIIe eeuw dankzij de ontwikkeling van het circus. In de XXe eeuw, waren acrobatische elementen in verschillende sporten en dansen ingesloten.

De acrobatie als echte sporttak op zichzelf is betrekkelijk jong. De IFSA, de internationale federatie voor sportieve acrobatie, werd in 1973 gesticht. Sedertdien worden elk jaar wereldwedstrijden georaniseerd en de sportieve acrobatie staat nu op het programa van de "World games". Deze wereldspelen zijn een multisports evenement die voor de niet olympische disciplines voorbehoudt is. Ze zijn één jaar na de olympische spelen georganiseerd, maar tot nu toe, hebben ze geen al te grote mediatische indruk gekregen.

In oktober 1998 heeft de IFSA Kongress gekozen voor zijn eigen ontbinding en voor de integratie van de sportieve acrobatie binnen de internationale turnfederatie, de F.I.G..

De sportieve acrobatie bestaat uit vijf disciplines :

De paren en groepen werken op muziek op een gewone gymnastiekvloer. Hun oefeningen bestaan natuurlijk uit acrobatische onderdelen die de partners samen oefenen, maar ook uit individuele elementen en choreografische overgangen die in perfekt synchronisme met muziek en de partners moeten zijn. In de eerste oefening bouwen de groepen menselijke pyamiden die ze 3 seconden in evenwicht moeten houden. Bij de paren, moet deze eerste oefening ten minste 6 evenwichts onderdelen bevatten daarvan 3 delen gedurende 3 seconden gehoudt worden. De tweede oefening bestaat uit dynamische elementen waarbij een acrobaat door zijn/haar partner(s), bij voorbeeld in salto, geworpen wordt. Individuele tumbling elementen of reeksen worden ook hier geturnd. De derde oefening moet dynamisch en evenwicht elementen combineren.

I.F.S.A. organiseerde ook tumblingkampioenschappen. In dit tijd was er een internationale federatie voor het trampolinespringen (F.I.T.) die andere tumblingwedstrijden met een andere reglement. Toen deze twee federaties met de F.I.G. fusioneerde, was de F.I.T. reglement voorbehoudt en sindsdien is tumbling niet meer met de sportieve acrobatie verbonden maar aleen met het trampolinespringen.

 

Wilt u meer inlichtigen over de sportieve acrobatie krijgen? U kunt altijd een offiliële sportieve acrobatie bond ofwel mijself vragen.

Last update : 2001-01-21
Copyright © 1996-2001 by Valère Binet


Terug